Pressmeddelande

Talmannen tar emot företrädare för Sveriges kommuner och regioner

Publicerat: 13 september 2019 klockan 10.59

Den 18 september tar riksdagens talman Andreas Norlén emot företrädare för Sveriges kommuner och regioner för ett samtal om demokratins historia, möjligheter och utmaningar. Seminariet är en del i firandet av 100-årsjubileet av den allmänna kommunala och regionala rösträtten, och är öppet för inbjudna gäster och föranmäld media.

Riksdagen firar att det är hundra år sedan demokratins genombrott med ett fyra år långt demokratijubileum. Det är också hundra år sedan de första kommunalvalen med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Det uppmärksammar riksdagen och Sveriges Kommuner och Landsting bland annat med ett gemensamt seminarium.

- Riksdagens jubileum lyfter fram demokratins genombrott på nationell nivå, men det är förstås hela Sveriges demokrati vi firar. Därför vill vi också lyfta fram 2019 som ett märkesår för kommunal och regional demokrati, hundra år efter att varje myndig man och kvinna fick rösträtt i kommunal- och landstingsvalen, säger talman Andreas Norlén.

Vid seminariet medverkar talman Andreas Norlén, ordföranden i Sveriges kommuner och landsting Anders Knape och professor i historia Torbjörn Nilsson. En skådespelare tar rollen som Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot Kerstin Hesselgren.

Tid: Onsdagen den 18 september klockan 11. Platser ska vara intagna klockan 10.50. Ett fototillfälle genomförs vid inledningen av seminariet, cirka 10.55.
Plats: Andrakammarsalen i Östra riksdagshuset.

Medias föranmälan

Seminariet är öppet för journalister med riksdagens pressackreditering, men antalet platser är begränsat och därför krävs föranmälan. Föranmälan görs till Sven Kullberg, pressekreterare, sven.kullberg@riksdagen.se senast måndag den 16 september klockan 12.00. Deltagande sker i mån av plats och de som tilldelas plats får besked om detta.

Pressackreditering

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering och annan praktisk information

För mer information

Helena Martinsson, sekretariatschef, helena.martinsson@riksdagen.se, 08-786 57 11.

Om jubileet Fira demokratin!

1918 fattade riksdagen principbeslut om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen hundraårsminnet av demokratins genombrott.

Mer information om demokratijubileet finns på webbplatsen firademokratin.riksdagen.se

 

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00