Pressmeddelande

Pressmeddelande: EU-politisk partiledardebatt i riksdagen

Publicerat: 26 september 2019 klockan 11.00

Onsdag den 13 november klockan 09.00 kommer en EU-politisk partiledardebatt att äga rum i riksdagens kammare. Debatten inleds av statsministern som redogör för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Det är första gången en sådan debatt genomförs.

– Jag ser fram emot att riksdagen nu håller en övergripande och strategisk EU-debatt på partiledarnivå. Jag ser det som ett sätt för riksdagen att bidra till ökad öppenhet och engagemang för EU-dimensionen i svensk politik, säger talman Andreas Norlén.

Den EU-politiska partiledardebatten genomförs enligt beslut av talmannen efter samråd med riksdagspartiernas gruppledare. Beslutet följer upp den parlamentariska EU-kommitténs betänkande från 2018, där flera idéer för att stärka riksdagens kammare som forum för EU-debatt lades fram. Bland annat ansåg EU-kommittén att en årligt återkommande debatt, företrädesvis på partiledarnivå, om EU-frågorna skulle vara värdefull.

En första sådan debatt kommer nu att äga rum den 13 november. Debatten inleds av statsministern som redogör för regeringens prioriteringar i EU-arbetet, varpå övriga partier gör sina anföranden enligt mandatmässig storleksordning, med replikrätt på samtliga anföranden inklusive statsministerns inledning.

Bakgrundsinformation

Varje riksmöte genomförs sedan tidigare tre ordinarie partiledardebatter. En särskild partiledardebatt har dessutom genomförts inför valen till Europaparlamentet.

EU-kommitténs överväganden om öppenhet i EU-arbetet (2017/18:URF1 s. 252 f.)

För ytterligare information

Jakob Nyström, ämnesråd, Sekretariatet EU-samordning, 08-786 59 16, jakob.nystrom@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65