Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen följer noga händelseutvecklingen kopplat till det nya coronavirusets spridning i Sverige. På den här sidan hittar du samlad information om det arbete som sker och de beslut som fattas med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

Riksdagshuset östra från bron. I förgrunden ett beslag på bron.

Riksdagens parlamentariska arbete pågår trots coronavirusets spridning i samhället. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsförvaltningen har genomfört ett antal åtgärder och anpassat arbetet för att riksdagen ska kunna fortsätta arbeta trots coronaviruset.

Utgångspunkten för åtgärderna är de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Målet är att minska risken för att det parlamentariska arbetet ska påverkas av coronaviruset och att minska risken för smittspridning.

Riksdagsförvaltningens uppdrag är att stödja riksdagen så att riksdagen kan utföra sina uppgifter, både i vanliga fall och nu när det är ovanliga förhållanden för arbetet.

Åtgärder genomförs fortlöpande

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen har genomfört flera åtgärder med anledning av corona. Hittills har bland annat följande beslutats:

 • Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att rekommendera munskydd i kammare och kammarfoajé när avstånd inte kan hållas.
 • Riksdagsförvaltningen rekommenderar att munskydd ska användas när avstånd inte kan hållas i Självserveringen och Kaféet i Västra riksdagshuset.
 • Riksdagsbiblioteket öppnar för återlämning och hämtning av beställda böcker under vardagar.
 • Gruppledarna har kommit överens om att endast ledamöter och statsråd som själva ska delta i en debatt bör vistas i kammaren under debatten.
 • Riksdagsstyrelsen har beslutat att sammankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomföra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin. 
 • Hemarbete gäller som huvudregel både för riksdagsledamöterna och för tjänstemän i Riksdagsförvaltningen.
 • Stor restriktivitet gäller för både ledamöter och tjänstemän att ta emot externa besök till riksdagen.
 • Utskotten och EU-nämnden arbetar huvudsakligen med digitala möten. Det finns möjlighet till fysiska möten under vissa förutsättningar. Fortsatt gäller att extrasuppleanter har valts in för att säkra bemanning i utskott och EU-nämnd.
 • Även tjänstemännens möten ska som huvudregel vara digitala.
 • Gruppledarna har kommit överens om att bara 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren, men alla de 349 ledamöterna är fortsatt i tjänst. Inför varje omröstning bestämmer partierna vilka ledamöter som ska vara på plats och rösta, det är alltså inte samma 55 ledamöter som deltar i varje omröstning.
 • Sedan mitten av april är det fri sittning i kammaren vid voteringar. Med fri sittning kan ledamöterna sitta var som helst och därmed längre ifrån varandra.
 • Visningar i riksdagen har ställts in tills vidare.

Coronarelaterade beslut i kammaren

Här ser du de senaste riksdagsbesluten som tagits med anledning av coronaviruset. Samtliga coronarelaterade beslut hittar du längre ner på sidan.

 • Riksdagen beslutade om en smärre ändring i lagen om omställningsstöd vilket innebär att företagare inte ska behöva lämna in irrelevanta uppgifter i sin ansökan.
 • Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 för att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Utgifterna i statens budget ska öka med cirka 4,3 miljarder 2021.
 • Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna de ändrade reglerna för EU:s egna medel från år 2021 och framåt, som EU:s ministerråd har beslutat om. De ändrade reglerna ska gälla från den 1 januari 2021. Alla EU:s medlemsländer måste godkänna ministerrådets beslut för att det ska börja gälla.
 • Riksdagen sa delvis ja till regeringens förslag om ytterligare åtgärder på grund av den fortsatta spridningen av covid-19. Det gäller dels förlängningar av ekonomiska stöd till företag, dels en utökad låneram till Folkhälsomyndigheten för att kunna ingå ytterligare avtal om vaccin.
 • Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning om det nuvarande resegarantisystemet.
 • Riksdagen har sagt ja till en extra ändringsbudget för 2021 som innebär att sjukförsäkringen blir mer flexibel jämfört med i dag för vissa långtidssjukskrivna personer.