Fråga till partierna

Webbredaktionen för riksdagen.se ställer frågor till företrädare för riksdagspartierna om olika delar av riksdagens arbete.

Fråga till partierna

Frågor till partierna

Riksdagens ledamöter arbetar internationellt för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Det gör de bland annat genom att vara med i interparlamentariska församlingar och vänskapsföreningar. Cirka 100 riksdagsledamöter ingår i riksdagens delegationer till sex olika parlamentariska församlingar.

Vilken fråga kommer du att arbeta med i din delegation under 2018?

Socialdemokraterna

Phia Andersson (S), ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

Jobb och gränshinder. I Norden har vi en gemensam arbetsmarknad, för att människor ska kunna arbeta i våra länder är det viktigt att riva gränshinder. Regelverket är utformat utifrån att vi arbetar och bor i samma land. Det är angeläget att lösa upp dessa hinder så att inte människor hamnar utanför våra trygghetssystem.

Moderaterna

Hans Wallmark (M), ordförande i Nordiska rådets svenska delegation.

Att försöka göra sig av med gränshinder i Norden för att därmed underlätta rörlighet och integration är kanske den mest prioriterade frågan. Det handlar om att synliggöra nyttan för medborgarna. Under 2019 är Sverige ordförandeland i Nordiska rådet och därför lägger vi i delegationen ned en hel del tid på att nu också skriva ett arbetsprogram för nästa år.

Sverigedemokraterna

Aron Emilsson (SD), ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

För mig är det nordiska samarbetet fundamentalt och bör fördjupas på alla plan. Jag kommer fortsätta verka för att förstärka den nordiska språkförståelsen som fungerar som smörjmedel för den nordiska integrationen i handel, arbetsmarknad, utbildning och det kulturella utbyte länderna emellan.

Centerpartiet

Staffan Danielsson (C), ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

Att undanröja de gränshinder som finns och se till så att nya inte uppstår är grundläggande. Här arbetar vi i nära dialog också med regeringarna i nordiska ministerrådet. Att utveckla det nordiska energisamarbetet liksom samarbetet på det säkerhetspolitiska området är också av stor betydelse.

Vänsterpartiet

Lotta Johnsson Fornarve (V), suppleant i Europarådets svenska delegation.

Fred, nedrustning och att bygga säkerhet tillsammans med andra. Folkrätten ska värnas och EU måste fördöma Turkiets systematiska brott mot kurder i Turkiet samt det folkrättsvidriga kriget mot Afrin. Biståndet till Afrin måste öka och EU:s avtal med Turkiet om att stoppa flyktingar ska rivas upp.

Kristdemokraterna

Robert Halef (KD), ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

Ett starkare samarbete inom de nordiska länderna ger globalt inflytande. Samarbetet behöver fördjupas för att motverka gränshinder, integrera utbildning, sjukvård, arbetsmarknad och infrastruktur. Nordens språktradition och gemensamma, unika kulturella uttryck är värda att bevara och främja.

Miljöpartiet

Rasmus Ling (MP), ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

Miljö- och klimatfrågorna är alltid i fokus. Jag vill bland annat jobba med konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna och hur vi kan göra flyget mer hållbart. När de nordiska länderna samarbetar så kan vi också få ett starkare internationellt genomslag i den typen av frågor.

Fråga till partierna

Frågor till partierna

Den 9 september 2018 är det val till riksdagen.

Vilken fråga tror du kommer att bli viktigast i valet 2018 och varför?

Socialdemokraterna

Anders Ygeman (S), gruppledare

Hela Sverige behöver kraftsamla kring dagens samhällsproblem med en välfärd som inte alltid levererar och en växande otrygghet. Vi ska fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden och i polisen, på barnfamiljer och pensionärer. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös.

Moderaterna

Ulf Kristersson (M), partiledare

Migration och integration. Sverige ska ta vår del av ansvaret för människor på flykt, samtidigt måste vi också ta hela ansvaret för hur det går i Sverige. För hållbar migrationspolitik är en förutsättning för fungerande integration. För oss moderater handlar integration om tre saker. Om jobb. Om språk. Och om att ställa krav.

Sverigedemokraterna

Julia Kronlid (SD), ledamot

Jag säger trygghet. Att kvinnor ska vara trygga såväl ute på kvällen som på sin arbetsplats, att barn ska vara trygga i skolan, att äldre ska få en trygg ålderdom, att sjuka ska få en trygg sjukvård och funktionshindrade en trygg omsorg. Det måste bli ett slut på otryggheten i det svenska samhället.

Centerpartiet

Anders W Jonsson (C), gruppledare

Klyvningen av Sverige med en miljon människor i utanförskap och ett land som dras isär. Det krävs lägre trösklar till arbete för att skapa jobb i hela landet. Vårdköerna behöver minska genom fler vårdcentraler och rätt till en fast läkare. Det behövs fler poliser med bättre verktyg och lokal närvaro.

Vänsterpartiet

Mia Sydow Mölleby (V), gruppledare

Jämlikhet. Allt fler känner att klyftorna har ökat och att det bara är några få som får del av att det går bra för Sverige. Alla som jobbar långa timmar på förlossningsvården, som hamnar i en cancerkö eller som inte har råd med nya vinterkläder till barnen. Om dem kommer det här valet att handla.

Kristdemokraterna

Andreas Carlson (KD), gruppledare

Krisen i vården. Att kapa vårdköerna som innebär stort lidande, sjukdomar som förvärras och minskad överlevnadschans. Vårdköerna har fördubblats sedan 2014 och antalet patienter som får en operation i tid har sjunkit kraftigt. Nästan var 20:e patient vårdas exempelvis i en korridor.

Liberalerna

Christer Nylander (L), gruppledare

Jag tror att skolan blir viktig i valet. Den handlar om så mycket mer än det man först tänker på. En skola som ger kunskap är viktig för integration, jobben, välståndet. En skola som ger trygghet är bra mot ohälsa och kriminalitet. En skola som lyckas är också helt avgörande för att vi som individer och samhälle ska känna att det finns hopp för framtiden.

Miljöpartiet

Emma Hult (MP), ledamot

Valets viktigaste fråga borde vara densamma som vår tids viktigaste fråga: hur ska vi klara av den stora klimatutmaning vi står inför? Vilka politiska förslag behövs för att skapa den förändring som krävs? Hur skapar vi förutsättningar för kommande generationer att växa upp på en planet som mår bra?

FRÅGA TILL PARTIERNA

Frågor till partierna

Riksdagens arbete med statens budget för 2018 är klart. Budgeten anger hur höga statens utgifter får vara totalt och hur pengarna ska fördelas inom varje område, till exempel inom hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Vad i 2018 års budget tror du kommer att påverka flest privatpersoner i deras vardag?

Socialdemokraterna

Fredrik Olovsson (S), ordförande finansutskottet

Det här är den största reformbudgeten på mycket länge med efterlängtade resurser till välfärden i vården, skolan och omsorgen. Många kommer också märka att deras ekonomi förbättras nästa år. Tydligast blir det för dem som har minst marginaler så som äldre, barnfamiljer och studenter.

Moderaterna

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson

Att regeringen återigen avstår från att göra arbete mer lönsamt. Med vår budget hade de allra flesta som arbetar fått 500 kronor mer i månaden, något som tyvärr saknas i regeringens budget. Det är dock bra att regeringen ansluter sig till vår linje om att sänka skatten för pensionärer.

Centerpartiet

Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson

Budgeten innehåller både bra och dåliga förslag. Det är bra att Sveriges pensionärer får sänkt skatt, även om Centerpartiet vill gå längre. Tyvärr har regeringen också höjt skatten på jobb och företag med över 30 miljarder kronor, framförallt på ungas jobb. Vid årsskiftet höjs dessutom ISK-skatten för Sveriges småsparare.

Vänsterpartiet

Ali Esbati (V), tf. ekonomisk-politisk talesperson

Vårdpaketet på 4,7 miljarder kommer nog att påverka flest. Det lägger en bra grund för att vården ska finnas där när du behöver den. Pengarna går bland annat till att bygga en bättre förlossningsvård och väntetiderna till BUP förväntas kortas med paketets riktade förstärkningar.

Liberalerna

Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson

En sak som kommer att påverka många svenskar är att skatten på sparande höjs. Skattehöjningen, som är på 800 miljoner kronor, gör att omkring 2 miljoner svenskar får högre skatt på sitt sparande på ett så kallat ISK-konto. Liberalerna vill istället att skatten på sparande sänks.

Miljöpartiet

Janine Alm Ericson (MP), ekonomisk-politisk talesperson

I det korta ekonomiska perspektivet är det barnbidraget och sänkt pensionärsskatt. I ett längre, bredare perspektiv kommer den bidra till att fler svenskar kan leva mer hållbart genom att fler sätter upp solceller, färdas med elcykel och miljöbil, kommuner gör större klimatinvesteringar, med mera.

FRÅGA TILL PARTIERNA

Alla frågor

Ledamöterna i riksdagens EU-nämnd arbetar med alla EU:s samarbetsområden. Det är i EU-nämnden statsministern och övriga ministrar förankrar sin EU-politik.

Vilket EU-beslut är du mest nöjd med?

Socialdemokraterna

Marie Granlund (S), ledamot i EU-nämnden

Utstationeringsdirektivet. EU-länderna är nu överens om ett förslag som
gör det möjligt att kräva lika lön för arbetstagare som gör samma jobb i samma land, oavsett vilket land de kommer ifrån. Det innebär ett rättvisare Europa, både för arbetstagarna och för företagen.

Moderaterna

Ulrika Karlsson (M), ledamot i EU-nämnden

Viktigast den här mandatperioden är EU:s förlängning av sanktionerna mot Ryssland på grund av den illegala annekteringen av Krim och krigföringen i östra Ukraina. Sanktionerna är ett ställningstagande för Ukrainas suveränitet, den europeiska säkerhetsordningen och fredstanken när Europa utmanas utifrån.

Sverigedemokraterna

Johnny Skalin (SD), ledamot i EU-nämnden

EU har, tyvärr, som den bärande idén att flytta makt från de nationella parlamenten till Bryssel och EU-parlamentet. Men även en blind höna kan finna ett korn. I ljuset av detta är jag därför nöjd med att EU äntligen har fattat beslut om att lika villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.

Centerpartiet

Eskil Erlandsson (C), vice ordförande EU-nämnden

Frågan är bred, EU har gjort mycket bra. Om jag ska utgå från ett beslut som jag själv varit delaktig i under min tid som minister så är det att det blivit bättre ordning och reda i fiskepolitiken. Nu finns både kontroller av fisket och ett kvotsystem som vilar på vetenskaplig beståndsuppskattning.

Vänsterpartiet

Jens Holm (V), ledamot i EU-nämnden

Ersättningen av energislukande glödlampor med lågenergibelysning. Det gör att över 20 miljoner ton koldioxid inte släpps ut. Alla kan spara pengar på lägre energiförbrukning och bättre kvalitet på ljuskällor. Det möjliggjordes med EU:s så kallade ekodesigndirektiv, som ställer krav på minskad energiförbrukning från bland annat belysning och vitvaror.

Kristdemokraterna

Désirée Pethrus (KD), ledamot i EU-nämnden

En framgång i närtid för EU är borttagandet av roamingavgifterna. Det är en uppgörelse över nationsgränser där europeisk integration gynnas på ett sätt som underlättar handel och resande på ett mycket konkret sätt.

Liberalerna

Tina Acketoft (L), ledamot EU-nämnden

Bortsett från det absolut mest livsviktiga beslutet, att avskaffa dödsstraffet, är jag mest nöjd med den fria rörligheten. Att vi utan krångel kan turista, studera och arbeta i 28 länder. Men även beslut som att roamingavgifterna avskaffats och att djurtransporter blivit mer mänskliga ger oss en bättre vardag.

Miljöpartiet

Stina Bergström (MP), suppleant i EU-nämnden

EU:s miljölagstiftning. Många EU-beslut handlar om miljö. Sveriges miljöpolitik handlar ofta om att implementera ganska ambitiösa EU-direktiv. Några exempel på lagar som har särskilt stor betydelse är EU:s kemikalielagstiftning REACH och naturvårdsdirektiven: art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

Fråga till partierna

Frågor till partierna

Tisdagen den 12 september öppnade riksdagens nya arbetsår.

Vilken fråga är viktigast för dig att driva under det här riksmötet?

Socialdemokraterna

Anders Ygeman (S), gruppledare

Vi har skapat 200 000 nya jobb det senaste året, men alltför många nya svenskar saknar jobb. Att sätta dem i arbete kommer vara den viktigaste frågan framöver.

Moderaterna

Jessica Polfjärd (M), gruppledare

Sverige utmanas av en allt mer tudelad arbetsmarknad. Många får inte chansen till ett jobb. Vi vill halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och skapa förutsättningar för en halv miljon nya jobb till 2025. Samtidigt behöver polis- och trygghetskrisen lösas med kraftfulla åtgärder.

Sverigedemokraterna

Roger Hedlund (SD), bostadspolitisk talesperson

Bostadsbristen är den fråga jag vill jobba med då den påverkar samhället på många områden. Bland annat har många unga vuxna ingen möjlighet till en första bostad och företag kan få svårt att rekrytera då det saknas bostäder i fram för allt storstadsregionerna.

Centerpartiet

Annika Qarlsson (C), talesperson arbetsmarknad, integration och jämställdhet

Svensk ekonomi går bra, men Sverige är tudelat. Det är skillnad mellan dem som är födda här eller nyss kommit hit, har utbildning eller saknar betyg, mellan stad och land. Därför är egen försörjning genom sänkta kostnader för företagen för fler riktiga jobb och bättre matchning prioriterat för mig.

 

Vänsterpartiet

Karin Rågsjö (V), ledamot i socialutskottet

Den viktigaste frågan är att hälso- och sjukvården ska bli jämlik. För detta krävs både mer resurser och att vinstjakten stoppas. Klass och var i Sverige du bor avgör både hur din hälsa ser ut och vilken vård du får idag. Det är inte okej, dessa skillnader måste försvinna.

Liberalerna

Christer Nylander (L), gruppledare

Att ge fler skäl till framtidstro. Därför måste friheten försvaras, särskilt för dem som lever i minst frihet, och klyftorna minska mellan människors livschanser. Skolan är avgörande. Det behövs en skola med kunskapsfokus, höga förväntningar, studiero och fler chanser senare i livet.

Miljöpartiet

Jonas Eriksson (MP), gruppledare

Vi ser dagligen hur klimatförändringarna leder till katastrofala orkaner och översvämningar i världen. Även i Sverige påverkas vi. Vi behöver fortsätta bära ledatröjan i miljö- och klimatsatsningar som minskar vår negativa miljö- och klimatpåverkan. Det behöver bli lättare och mer lönsamt att leva hållbart.

Fråga till partierna

Frågor till partierna

Den 22–26 maj var det plenifri vecka i riksdagen. Plenifritt innebär att det inte är några aktiviteter inplanerade i kammaren. Istället arbetar ledamöterna ofta i sina egna valkretsar.

Vad ska du göra under den plenifria veckan?

Socialdemokraterna

Caroline Helmersson Olsson (S)

Allt jag gör den här veckan handlar om ungas hälsa. Jag kommer att besöka Särvux i Katrineholm, träffa medarbetarna i ett projekt som ska motverka avhopp i gymnasiet i Nyköping, besöka samtalsmottagningen i Eskilstuna och träffa människor på mångfaldsdagen i Vingåker. Dessutom ska jag viga ett par. Kärlek är verkligen hälsa.

Moderaterna

Tina Ghasemi (M)

Jag kommer att skriva klart en rapport om jämställdhet. Jag har sedan i höstas drivit ett projekt som heter jämställdhetsresan och har besökt över 20 verksamheter på det temat. Besöken ligger till grund för rapporten. Sedan är min förhoppning att hinna med två verksamhetsbesök och skriva en rad skriftliga frågor till olika ministrar.

Sverigedemokraterna

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Jag ska delta i torgmöte i Falkenberg och så är jag inbjuden till ett medlemsmöte för att prata kring valet 2018! En inbjudan till Solvalla travbana finns också samt studiebesök inom åkeribranschen och styrelsemöte med lokalföreningen. Jag ska även bli intervjuad av elever i ett skolprojekt och planera för nationaldagsfirande i Halland.

Centerpartiet

Anders Åkesson (C)

Min vecka varvas mellan besök och diverse möten. Det är träff med en entreprenör om det glasmuseum han och andra intressenter bygger upp i Orrefors, möte i Västervik om telenät, möte med länsstyrelsen i Kalmar län om småskalig vattenkraft, företagsbesök i Nybro och medverkan på CUF:s förbundsstämma.

Vänsterpartiet

Maj Karlsson (V)

Denna vecka ska jag träffa vänsterpartister som är engagerade mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Det är en akut fråga, på varje socialtjänst jag besöker kommer det upp. Vi har jobbat länge med frågan och det ska bli intressant att berätta vad vi gör.

Liberalerna

Barbro Westerholm (L)

Veckan börjar med en resa till Kronoberg för studiebesök och möten. Det blir också telefonkonferens om etik i politiken, föredrag för pensionärer om att vara riksdagspolitiker och överläggningar med Nationellt Centrum för Kvinnofrid och om hbtq-frågor. På fredag håller jag föredrag på temat Seniora Läkares roll nu och i framtiden.

Miljöpartiet

Emma Hult (MP)

Jag inleder veckan med att träffa universitetslektor Fredrik Kopsch för samtal om bostadsbrist och hur vi kan använda det befintliga bostadsbeståndet bättre. Sedan följer möten med kommunpolitiker, föreningen Integrera mera Jönköping och Jönköping City. Veckan avslutar jag med att delta på Miljöpartiets kongress.

Fråga till partierna

Frågor till partierna

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik. Den 15 februari debatterade riksdagens partier utrikespolitiken.

Vilken utrikespolitisk fråga kommer du följa med störst intresse i år?

Socialdemokraterna

Kenneth G Forslund (S), ordförande i utrikesutskottet

Utvecklingen och säkerhetsläget i och omkring Ryssland och Turkiet. Det är avgörande för mycket annat, exempelvis kriget i Syrien, Rysslands aggression mot Ukraina, demokratins överlevnad i Turkiet och utvecklingen i det bredare Mellanöstern med stater som Jemen, Israel, Palestina och Iran.

Moderaterna

Karin Enström (M), utrikespolitisk talesperson

Sammanhållningen i EU måste vara Sveriges främsta prioritering. Många gränsöverskridande frågor kan bara lösas genom EU. Brexit, kommande val i de största medlemsländerna, instabila regioner utanför Europa och Ryssland riskerar att utsätta EU-samarbetet för ytterligare påfrestningar.

Sverigedemokraterna

Markus Wiechel (SD),  utrikespolitisk talesperson

Det finns mycket som vi bör följa noga. Extra viktigt är att följa situationen med ökad extremism i allmänhet och islamistisk extremism i synnerhet samt det fruktansvärda förtrycket av minoriteter. Dessa frågor kommer påverka människor i vår omvärld såväl som oss i Sverige om vi inte lyckas förhindra utvecklingen.

Centerpartiet

Kerstin Lundgren (C),  utrikespolitisk talesperson

Säkerhetspolitisk utveckling i vårt närområde och det östliga partnerskapet är viktigare än någonsin och hör samman. Vår säkerhetspolitik ska bidra till förutsägbarhet och inte mer vakuum i vår närmiljö. Vi har rätt att välja vår säkerhetspolitiska väg och ska stå för alla länders rätt att göra sina val. Inget land ska genom hot tvingas ändra sina val.

Vänsterpartiet

Hans Linde (V), utrikespolitisk talesperson

Svenska vapenexporten, det tydligaste exemplet på dubbelmoral i svensk utrikespolitik. Det går inte att kalla sig för en feministisk regering om man säljer vapen till diktaturer som Saudiarabien. Efter sex års förhalande hoppas jag att regeringen föreslår ett demokratikriterium för vapenexporten.

Kristdemokraterna

Sofia Damm (KD), utrikespolitisk talesperson

Det är viktigt att följa hur EU klarar av att hantera stora säkerhetspolitiska utmaningar i det absoluta närområdet. Relationen mellan Ryssland och Vitryssland prövas. Stridigheterna i Ukraina trappas upp. Ökade spänningar mellan Serbien och Kosovo. Står EU redo för att hantera dessa konfliktytor?

Liberalerna

Birgitta Ohlsson (L), utrikespolitisk talesperson

Situationen för demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Under 2016 backade demokratin för elfte året i rad. Särskilt oroande är att etablerade demokratier i fjol började dra tillbaka sina medborgares friheter. Sverige måste nu reagera och i sin utrikespolitik ha demokrati som viktigaste mål.

Miljöpartiet

Pernilla Stålhammar (MP), utrikespolitisk talesperson

Mitt fokus kommer att ligga på den globala säkerhetspolitiken. Är särskilt stolt över att min politiska baby - Sveriges fördjupade satsning på fredsdiplomati - nu föds. Ett sekretariat inrättas på UD och ett antal fredsdiplomater kommer att rekryteras till ambassader i valda länder.

Fråga till partierna

Frågor till partierna

Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år. Det uppmärksammades i riksdagen den 2 december med ett seminarium och en jubileumsbok.

Vad ser du för utmaningar i framtiden när det gäller tryckfrihetsfrågor?

Socialdemokraterna

Björn von Sydow (S), vice ordförande i konstitutionsutskottet

Vår lagstiftning bygger på det tryckta ordet och fungerar sämre i den digitala världen. Den måste därför bli mer teknikneutral. Ett annat problem är hot och hat på nätet. Tryckfriheten är en frihet under ansvar och hot och hat på nätet kan leda till krav på inskränkningar om detta inte löses.

Moderaterna

Andreas Norlén (M), ordförande i konstitutionsutskottet

Att i EU-förhandlingar slå vakt om vår särskilda, svenska reglering, så det inte uppstår konflikt mellan EU-rätt och våra grundlagar. Att hålla vår svenska tryckfrihetsreglering uppdaterad i en tid av snabb teknisk utveckling. Att bättre motverka och beivra hot och hat mot journalister och redaktioner.

Sverigedemokraterna

Fredrik Eriksson (SD), ledamot i konstitutionsutskottet

Jag vill se en uppdatering så att även moderna uttrycksformer får ett ändamålsenligt grundlagsskydd. Dessutom verkar tyvärr en stor utmaning bli att värna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen från allt fler bestämmelser som gör att vanlig lag kan sätta rättighetsskyddet ur spel.

Centerpartiet

Per-Ingvar Johnsson (C), ledamot i konstitutionsutskottet

Tryckfriheten utmanas av hat och hot på nätet. Ekonomin för tidningsutgivare begränsar tryckfriheten. Färre lokalredaktioner ger invånarna sämre förutsättningar att hålla sig informerade i samhällsfrågor. Tidningarna är viktiga för demokratin och gemenskapen i samhället.

Vänsterpartiet

Mia Sydow Mölleby (V), ledamot i konstitutionsutskottet

Lagstiftningen behöver anpassas till att vi läser mer i datorn och på mobilen, så att inte tryckfrihetsprincipens viktiga funktion för demokratin minskar eller försvinner.

Kristdemokraterna

Stefan Svanström (KD), ledamot i konstitutionsutskottet

Den största utmaningen nu och i framtiden är att våga stå upp för det fria ordet, även när det som sägs inte vinner allmänt gillande. Tryck- och yttrandefriheten finns till för att försvara att även de som sitter med obekväma åsikter ska kunna göra sina röster hörda, det är en oerhört viktig del av demokratin att vi aldrig tummar på den principen även i det nya informationssamhället.

Liberalerna

Christer Nylander (L), gruppledare

Att värna tryckfrihetens idéer i ett samhällsklimat som hotar att bli allt trängre och mer intolerant. I dag finns många krafter som vill tysta sina motståndare: nationalistiska regeringar, religiösa extremgrupper eller politiska ytterkantsaktivister. Men tryck- och yttrandefrihet handlar om att även det kontroversiella ska kunna uttryckas.

Miljöpartiet

Agneta Börjesson (MP), ledamot i konstitutionsutskottet

Miljöpartiet värnar det fria ordet och har drivit på för en utökad meddelarfrihet och för att öppenhetslagstiftning skall finnas även på EU-nivå. Vår lagstiftning är stark för tryckta medier. Men mer behöver göras för information via nätet. Hat och hot hör inte hemma i ett gott samtal och medier och presstödet behöver ses över.

Fråga till partierna

Alla frågor

Riksdagen har fattat beslut i drygt 340 ärenden under riksmötet 2015/16.

Vilket riksdagsbeslut är du mest nöjd med?

Socialdemokraterna

Tomas Eneroth (S), gruppledare

Att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffades. "Stupstocken" var både inhuman och ineffektiv. Under förra mandatperioden ökade sjukfrånvaron, samtidigt som över 100 000 utförsäkringar gjordes. Avskaffandet var ett viktigt steg för en mer trygg, effektiv och förutsägbar sjukförsäkring.

Moderaterna

Jessica Polfjärd (M), gruppledare

Jag är nöjd med många riksdagsbeslut det här riksmötet. Vi driver regeringen framför oss och har fått igenom mycket av vår politik, bland annat mer matematik i mellanstadiet. Nu förväntar vi oss att regeringen även ska införa mer matematik i högstadiet såsom riksdagen har beslutat.

Sverigedemokraterna

Per Ramhorn (SD), ledamot i socialutskottet

I socialutskottet är jag mest nöjd över att en fråga som vi har drivit under många år har blivit verklighet, att all öppenvård som ingår i högkostnadsskyddet ska bli avgiftsfri för äldre från 85 års ålder. Vi vill dock gå ändå längre och erbjuda även kostnadsfri slutenvård, vilket inte ingick i regeringens förslag.

Centerpartiet

Anders W Jonsson (C), gruppledare

Det viktigaste beslut som fattats under året är den energiöverenskommelse som fem av riksdagens partier står bakom. Den ger långsiktiga spelregler för den för Sveriges framtid så viktiga elmarknaden.

Vänsterpartiet

Mia Sydow Mölleby (V), gruppledare

Inget barn ska få sämre vård för att det råkar ha föräldrar som har det tufft ekonomiskt. Därför är jag väldigt nöjd med att vi i Vänsterpartiet har fått igenom att mediciner till barn ska vara avgiftsfria. Det är ett viktigt steg för att minska klyftorna i samhället.

Liberalerna

Christer Nylander (L), vice ordförande utbildningsutskottet

Jag är mest nöjd med beslut på utbildningsområdet där riksdagen och utbildningsutskottet driver regeringen framför sig med offensiva förslag för mer kunskap i den svenska skolan. Det är viktigt för eleverna, lärarna och för Sverige.

Miljöpartiet

Rickard Persson (MP), ledamot i socialförsäkringsutskottet

Beslutet om förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga. Det innebär att skattebetalarna slipper subventionera arbetsgivarnas lönekostnader med uppemot 800 000 kronor per ungdom, för ungdomar som ändå skulle få ett arbete. Denna dyra reform hade väldigt dålig träffsäkerhet och gick inte till de ungdomar som behövde det bäst utan gynnade mest företagens vinstmarginaler.

Fråga till partierna

Frågor till partierna

I maj och juni behandlar riksdagen regeringens ekonomiska vårproposition. Den innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken.

Vilken ekonomisk fråga är viktigast för Sverige just nu?

Socialdemokraterna

Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet

För Socialdemokraterna är det absolut viktigaste att utveckla den svenska modellen så att alla som kan arbeta också har ett jobb att gå till. Att bekämpa arbetslösheten stärker ekonomin och säkrar välfärdens finansiering samtidigt som arbete ger människor mer makt över sin egen tillvaro.

Moderaterna

Ulf Kristersson (M), ekonomiskpolitisk talesperson

Den fråga vi sätter högst på dagordningen är att bryta det utanförskap som drabbar de som står längst från arbetsmarknaden, särskilt unga utan utbildning och utrikes födda. Lyckas vi inte genomföra reformer för sänkta trösklar riskerar Sverige stora sociala och ekonomiska konsekvenser framöver.

Sverigedemokraterna

Oscar Sjöstedt (SD), ekonomiskpolitisk talesperson

Den enskilt största ekonomiska satsning som regeringen gör är på migrationspolitiken, där man inte minst ökar anslagen till Migrationsverket från 19 till 50 miljarder kronor. Detta finansieras huvudsakligen genom belåning, men också genom nedskärningar inom biståndet, skolan och infrastrukturen.

Centerpartiet

Emil Källström (C), ekonomiskpolitisk talesperson

Den tudelade arbetsmarknaden. Nyanlända, personer med kort utbildningsbakgrund, äldre och funktionsnedsatta väntas de närmaste åren utgöra 80 procent av den totala arbetslösheten. Att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och bryta denna tudelning är den viktigaste ekonomiska frågan.

Vänsterpartiet

Ulla Andersson (V), ekonomiskpolitisk talesperson

I dag har vi den absurda situationen att det samtidigt finns en massa människor som saknar arbete och en massa viktiga arbetsuppgifter i välfärden som inte utförs. Så kan vi ju inte ha det. Vänsterpartiet har därför i budgetförhandlingarna drivit igenom 10 miljarder till fler anställda i välfärden.

Kristdemokraterna

Jakob Forssmed (KD), ekonomiskpolitisk talesperson

Vi behöver en arbetsmarknad med lägre trösklar som gör det möjligt för fler att få ett arbete. Det behöver bli enklare för företag att anställa och möjligheterna för dem som står långt från arbetsmarknaden att ta ett jobb måste förbättras. En del i detta är vårt förslag om introduktionsanställningar.

Liberalerna

Mats Persson (L), skattepolitisk talesperson

Att satsa på jobben, inte minst så att ungdomar och nyanlända kan hitta en plats på arbetsmarknaden. Vi liberaler vill se en skola som fokuserar på kunskap och tidiga insatser för barn. Vi står upp för principen att inte låna i en högkonjunktur, det är viktigt att inte vältra över kostnader på våra barn.

Miljöpartiet

Janine Alm Ericson (MP), ekonomiskpolitisk talesperson

Det är viktigt att kommuner och landsting, särskilt de som tagit stort ansvar för flyktingmottagandet, får 10 miljarder för att stärka skola, vård och omsorg. Regeringen gör det också billigare att välja miljösmart genom att reparationer blir billigare och att skatten på farliga kemikalier höjs.