Konstverket Kom som du är!

På Riksplan framför Östra riksdagshuset finns konstverket Kom som du är! Verket uppfördes i juni 2022 i samband med att Sveriges riksdag firade demokratins 100-årsjubileum. Konstnären heter Astrid Göransson och projektet är ett samarbete mellan Sveriges riksdag och Statens konstråd.

Konstverket Kom som du är! består av tre delar.

Stigen, av mosaikgatsten, som leder fram till riksdagen.

Skulpturen, som porträtterar de fem första kvinnorna i riksdagen: Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund. De bärs fram av två unga kvinnor från vår tid för att visa att kampen för demokrati och jämlikhet går vidare in i framtiden. Verket kopplar samman de fem pionjärerna med alla generationer som kommer efter.

Boken Rundor som är ett samarbete med riksdagens lokalvårdare, säkerhetsvakter och andra medarbetare. De har i teckningar beskrivit sina dagliga arbetsrundor. Boken gestaltar hur den praktiska omsorgen skapar förutsättningar för riksdagsledamöternas arbete och för demokratin. Boken finns för nedladdning.

Boken Rundor på svenska(pdf, 2 MB)

The Book Rounds in english(pdf, 1 MB)

Skulpturen Kom som du är invigdes 15 juni 2022. Här fotad framifrån med operan i bakgrunden.

Foto: Melker Dahlstrand

Ur tilldelningsbeslutet:

”Den föreslagna skulpturen har genom sin direkta inkludering av fler generationer stora möjligheter att öppna upp för diskussion om de demokratifrågor och utmaningar vi står inför idag och skapa utrymme för diskussion, dialog och reflektion, inte minst i de skolklasser som kontinuerligt besöker riksdagen. Skulpturen fångar ett fruset ögonblick och är samtidigt en symbol för samarbete, demokrati och att bära en gemensam vision.”

Om platsen

Platsen för konstverket är en avgränsad, specifik del av Riksplan på östra sidan av Riksdagshuset. De fem kvinnliga pionjärerna promenerade genom denna park på väg till sitt arbete i Riksdagshuset som då hade sin huvudentré från Riksplan.