Testa dina kunskaper om demokratins historia

Publicerad: 21 juni 2018

Svart-vit bild på finklädda kvinnor i ett demonstrationståg. På en banderoll står ”Rösträtt för kvinnor”

Vilka var LKPR, vem var kung under borggårdskrisen och hur många procent av riksdagsledamöterna är kvinnor? Testa dina kunskaper om demokratins historia.

1 av 10
Vad tog Sverige avsked av 1866?
2 av 10
År 1903 bildades föreningen LKPR. Vad krävde föreningen?
3 av 10
Borggårdskrisen var en konstitutionell konflikt mellan kungen och statsministern 1914. Vem var kung respektive statsminister i detta drama?
4 av 10
Parlamentarismens genombrott skedde 1917. Men vad innebär egentligen parlamentarism?
5 av 10
För snart hundra år sedan, 1921, fick Sverige allmän och lika rösträtt. Varför behövde riksdagen fatta två beslut om detta, som dessutom var formulerade på exakt samma sätt?
6 av 10
Efter valet 1921 tog fem kvinnor plats i riksdagen. Hur många procent av de som valdes in som riksdagsledamöter vid senaste valet var kvinnor?
7 av 10
Rösträttsåldern är i dag 18 år. När sänktes den senast?
8 av 10
Riksdagen beslutade 1989 att begreppet omyndig skulle försvinna ur lagstiftningen. Därmed försvann ett rösträttsstreck. Vad är ett rösträttsstreck?
9 av 10
Hösten 1994 hölls en folkomröstning om svenskt medlemskap i EU, och den 1 januari 1995 blir Sverige medlem. Hur många platser har Sverige i Europaparlamentet?
10 av 10
Utländska medborgare har kommunal rösträtt. När beslutade riksdagen om detta?