Testa dina kunskaper om demokratins historia

Publicerad: 21 juni 2018

Vilka var LKPR, vem var kung under borggårdskrisen och hur många procent av riksdagsledamöterna är kvinnor? Testa dina kunskaper om demokratins historia.

1 av 10
Vad tog Sverige avsked av 1866?
2 av 10
År 1903 bildades föreningen LKPR. Vad krävde föreningen?
3 av 10
Borggårdskrisen var en konstitutionell konflikt mellan kungen och statsministern 1914. Vem var kung respektive statsminister i detta drama?
4 av 10
Parlamentarismens genombrott skedde 1917. Men vad innebär egentligen parlamentarism?
5 av 10
För snart hundra år sedan, 1921, fick Sverige allmän och lika rösträtt. Varför behövde riksdagen fatta två beslut om detta, som dessutom var formulerade på exakt samma sätt?
6 av 10
Efter valet 1921 tog fem kvinnor plats i riksdagen. Hur många procent av riksdagsledamöterna i dagens riksdag är kvinnor?
7 av 10
Rösträttsåldern är i dag 18 år. När sänktes den senast?
8 av 10
Riksdagen beslutade 1989 att begreppet omyndig skulle försvinna ur lagstiftningen. Därmed försvann ett rösträttsstreck. Vad är ett rösträttsstreck?
9 av 10
Hösten 1994 hölls en folkomröstning om svenskt medlemskap i EU, och den 1 januari 1995 blir Sverige medlem. Hur många platser har Sverige i Europaparlamentet?
10 av 10
Utländska medborgare har kommunal rösträtt. När beslutade riksdagen om detta?