Testa dina kunskaper om riksdagens historia

Publicerad: 11 maj 2018

Svart-vit bild på riksdagsledamöter i riksdagen 1905. Enbart män fanns då i riksdagen

När fick Sverige allmän rösträtt, var samlades den första riksdagen och hur länge har Sverige haft ett enkammarsystem? Testa dina kunskaper om riksdagens historia.

1 av 8
Vilken av följande riksdagar brukar räknas som den första riktiga riksdagen?
2 av 8
Fram till 1866 hade Sverige en ståndsriksdag. Vilka grupper bestod ståndsriksdagen av?
3 av 8
Under frihetstiden började ett partisystem att växa fram. Vad hette de två partierna som då såg dagens ljus?
4 av 8
1809 fick Sverige en ny grundlag. Den var ett viktigt steg mot ett mer demokratiskt samhälle. Vad reglerade den nya grundlagen?
5 av 8
Som första land i världen inrättade Sverige 1809 en Justitieombudsman. Det är riksdagen som utser justitieombudsmän. När kan man vända sig till Justitieombudsmannen?
6 av 8
Vilket år fick Sverige allmän och lika rösträtt?
7 av 8
Vem var Kerstin Hesselgren?
8 av 8
I Sverige har vi ett enkammarsystem. Det innebär att riksdagen består av en sal där besluten fattas. Sedan vilket år har vi haft en enkammarriksdag?