Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Filtrerar på:

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Promemoria om regeringsbildningsprocessen och regeringsskiftet i juni och juli 2021

Konstitutionsutskottet

26 oktober 2021
Diarienummer: 408-2021/22

Lägg till Ta bort

Avrop av it-säkerhetskonsulter

Riksdagsförvaltningen

26 oktober 2021
Diarienummer: 406-2021/22

Lägg till Ta bort

Klagomål mot justitieombudsman

Konstitutionsutskottet

25 oktober 2021
Diarienummer: 405-2021/22

Lägg till Ta bort

Begäran om uppvaktning av Finansutskottets ledamöter

Finansutskottet

25 oktober 2021
Diarienummer: 404-2021/22

Lägg till Ta bort

Försäkringsbekräftelse - fordonsförsäkring, trafik/ samling

Riksdagsförvaltningen

25 oktober 2021
Diarienummer: 401-2021/22

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst i Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen

25 oktober 2021
Diarienummer: 400-2021/22

Lägg till Ta bort

Avtackningsbrev från Kinas avgående ambassadör till talmannen

Riksdagen

25 oktober 2021
Diarienummer: 399-2021/22

Lägg till Ta bort

Brev från Europeiska kommissionens vice ordförande om kommissionens arbetsprogram för 2021

Riksdagen

22 oktober 2021
Diarienummer: 398-2021/22

Lägg till Ta bort

Brev från Europeiska kommissionens vice ordförande om kommissionens arbetsprogram för 2021

Riksdagen

22 oktober 2021
Diarienummer: 397-2021/22

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående lagrådsremissen "Brott mot djur - skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

Miljö- och jordbruksutskottet

22 oktober 2021
Diarienummer: 396-2021/22

Lägg till Ta bort