Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Information om IT-kontroll

Riksdagsförvaltningen

23 oktober 2019
Diarienummer: 404-2019/20
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 18 kap. 1 § Förebygga/beivra brott

Lägg till Ta bort

Information om teknisk specifikation

Riksdagsförvaltningen

23 oktober 2019
Diarienummer: 403-2019/20
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 18 kap. 1 § Förebygga/beivra brott

Lägg till Ta bort

Information om teknisk rådgivning

Riksdagsförvaltningen

23 oktober 2019
Diarienummer: 402-2019/20
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 18 kap. 1 § Förebygga/beivra brott

Lägg till Ta bort

Brandskyddsdelegationer under riksmöte 2019/20

Riksdagsförvaltningen

23 oktober 2019
Diarienummer: 400-2019/20

Lägg till Ta bort

Polisanmälan - förlust av iPad

Riksdagsförvaltningen

23 oktober 2019
Diarienummer: 399-2019/20

Lägg till Ta bort

Skatt på pension

Skatteutskottet

23 oktober 2019
Diarienummer: 398-2019/20

Lägg till Ta bort

Skrivelse om pension

Socialförsäkringsutskottet

23 oktober 2019
Diarienummer: 396-2019/20

Lägg till Ta bort

Baltiska församlingen om det östliga partnerskapet

Riksdagen

22 oktober 2019
Diarienummer: 395-2019/20

Lägg till Ta bort

Presentation av elskoter-uthyraren Circ

Trafikutskottet

22 oktober 2019
Diarienummer: 394-2019/20

Lägg till Ta bort

Förslag angående Kinastrategin

Utrikesutskottet

22 oktober 2019
Diarienummer: 393-2019/20

Lägg till Ta bort