Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2020/21:633 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) 16 april 2021 Kvotering av kvinnor
Interpellationsdebatt 2020/21:632 av Ludvig Aspling (SD) 16 april 2021 Särbehandling av personer med viss hudfärg
Interpellationsdebatt 2020/21:629 av Tobias Andersson (SD) 16 april 2021 Kritiken mot islamofobi som begrepp
Interpellationsdebatt 2020/21:628 av Tobias Andersson (SD) 16 april 2021 Positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor
Interpellationsdebatt 2020/21:627 av Ludvig Aspling (SD) 16 april 2021 Samband mellan invandring och hedersförtryck
Interpellationsdebatt 2020/21:621 av Alexandra Anstrell (M) 16 april 2021 Åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck
Interpellationsdebatt 2020/21:604 av Alexander Christiansson (SD) 16 april 2021 Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar
Interpellationsdebatt 2020/21:620 av Edward Riedl (M) 16 april 2021 Evenemangsstöd till bland annat kultur och idrott
Interpellationsdebatt 2020/21:605 av Markus Wiechel (SD) 16 april 2021 Ett polariserande debattklimat
Interpellationsdebatt 2020/21:612 av Tobias Andersson (SD) 16 april 2021 Coronafonden
Interpellationsdebatt 2020/21:622 av Alexandra Anstrell (M) 16 april 2021 Företag som nekats kortidsstöd
Interpellationsdebatt 2020/21:611 av Arin Karapet (M) 16 april 2021 Handläggning och utbetalning av permitteringsersättningar