Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Frågestund 21 november 2019 Frågestund
Debatt om förslag 2019/20:UbU4 21 november 2019 Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff
Beslut 2019/20:KrU3 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:SfU9 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:UU3 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:KU3 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:JuU8 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:FiU18 20 november 2019 Beslut
Debatt om förslag 2019/20:KrU3 20 november 2019 Det kyrkliga kulturarvet
Debatt om förslag 2019/20:SfU9 20 november 2019 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet