Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2020/21:155 av Edward Riedl (M) 1 december 2020 Kostnader för fjärrstyrd flygtrafikledning
Interpellationsdebatt 2020/21:154 av Edward Riedl (M) 1 december 2020 Försenad fjärrstyrd flygtrafikledning
Interpellationsdebatt 2020/21:153 av Edward Riedl (M) 1 december 2020 Säkerheten kring fjärrstyrd flygtrafikledning
Interpellationsdebatt 2020/21:94 av Maria Stockhaus (M) 1 december 2020 Framtiden för flygplatser i Stockholm
Interpellationsdebatt 2020/21:121 av Kjell Jansson (M) 1 december 2020 Utbyggnad av Arlanda
Interpellationsdebatt 2020/21:82 av Jessica Thunander (V) 1 december 2020 Miljömålen och infrastrukturplaneringen
Interpellationsdebatt 2020/21:146 av Håkan Svenneling (V) 1 december 2020 Inbördeskrig och våldsamheter i Etiopien
Interpellationsdebatt 2020/21:136 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 1 december 2020 Palestina och ersättningar som främjar våldshandlingar
Interpellationsdebatt 2020/21:152 av Edward Riedl (M) 1 december 2020 Kompensation för utebliven regionsjukvård
Interpellationsdebatt 2020/21:156 av Edward Riedl (M) 1 december 2020 Korttidspermittering och försenade utbetalningar
Interpellationsdebatt 2020/21:150 av Edward Riedl (M) 1 december 2020 Krisstöd till handelsbolag
Öppet sammanträde 1 december 2020 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet