Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2008/09:597 av Österberg, Sven-Erik (s) 10 september 2009 Löner och villkor vid bärplockning
Interpellationsdebatt 2008/09:596 av Björck, Patrik (s) 10 september 2009 Bärplockarnas situation
Interpellationsdebatt 2008/09:581 av Österberg, Sven-Erik (s) 10 september 2009 Statistik över arbetslösheten
Interpellationsdebatt 2008/09:579 av Johansson, Lars (s) 10 september 2009 Illojal konkurrens och lönedumpning
Interpellationsdebatt 2008/09:571 av Green, Monica (s) 10 september 2009 Ungdomsarbetslösheten
Interpellationsdebatt 2008/09:594 av Astudillo, Luciano (s) 10 september 2009 Tremånadersregeln i jobbgarantin
Interpellationsdebatt 2008/09:582 av Österberg, Sven-Erik (s) 10 september 2009 Den svenska besöksnäringen
Interpellationsdebatt 2008/09:568 av Green, Monica (s) 3 september 2009 Ökade klyftor mellan kvinnor och män
Interpellationsdebatt 2008/09:598 av Rådström, Britta (s) 3 september 2009 Medborgarna, skulderna och Kronofogdemyndigheten
Interpellationsdebatt 2008/09:595 av Astudillo, Luciano (s) 3 september 2009 Mögelsanering av Herrgården med nytt ROT-avdrag
Interpellationsdebatt 2008/09:593 av Eriksson, Birgitta (s) 3 september 2009 ID-kort till utländska medborgare
Interpellationsdebatt 2008/09:589 av Johansson, Lars (s) 3 september 2009 Tonnageskatt i budgetpropositionen för 2010