Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:FiU16 10 februari 2021 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Debatt om förslag 2020/21:FiU28 16 december 2020 Sveriges genomförande av Agenda 2030
Debatt om förslag 2020/21:FiU5 16 december 2020 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2020/21:FiU3 16 december 2020 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2020/21:FiU2 16 december 2020 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2020/21:FiU1 25 november 2020 Statens budget 2021 - rambeslutet