Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:FiU5 16 december 2021 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2021/22:FiU3 16 december 2021 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2021/22:FiU2 16 december 2021 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2021/22:FiU6 25 november 2021 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020
Debatt om förslag 2021/22:FiU11 24 november 2021 Höständringsbudget för 2021
Debatt om förslag 2021/22:FiU1 24 november 2021 Statens budget 2022 - Rambeslutet
Debatt om förslag 2021/22:FiU14 17 november 2021 Ett förenklat upphandlingsregelverk
Debatt om förslag 2021/22:FiU8 13 oktober 2021 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt
Debatt om förslag 2020/21:FiU20 16 juni 2021 Riktlinjer för den ekonomiska politiken