Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:FiU28 16 december 2020 Sveriges genomförande av Agenda 2030
Debatt om förslag 2020/21:FiU5 16 december 2020 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2020/21:FiU3 16 december 2020 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2020/21:FiU2 16 december 2020 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2020/21:SfU4 16 december 2020 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2020/21:SfU3 14 december 2020 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2020/21:SfU2 14 december 2020 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2020/21:FöU4 14 december 2020 Totalförsvaret 2021-2025
Debatt om förslag 2020/21:FöU1 9 december 2020 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2020/21:SfU10 3 december 2020 Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning