Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden
Debatt om förslag 2013/14:FiU36 26 juni 2014 Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden
Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2013/14:FiU20 26 juni 2014 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Stillbild från Debatt om förslag: Förstärkta kapitaltäckningsregler
Debatt om förslag 2013/14:FiU19 25 juni 2014 Förstärkta kapitaltäckningsregler
Stillbild från Debatt om förslag: Årsredovisning för staten 2013
Debatt om förslag 2013/14:FiU33 25 juni 2014 Årsredovisning för staten 2013
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013
Debatt om förslag 2013/14:FiU32 25 juni 2014 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013
Stillbild från Debatt om förslag: Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Debatt om förslag 2013/14:FiU28 25 juni 2014 Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Stillbild från Debatt om förslag: Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt
Debatt om förslag 2013/14:FiU12 25 juni 2014 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011–2013
Debatt om förslag 2013/14:FiU24 16 juni 2014 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011–2013
Stillbild från Debatt om förslag: Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013
Debatt om förslag 2013/14:FiU34 11 juni 2014 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013
Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2014
Debatt om förslag 2013/14:FiU21 11 juni 2014 Vårändringsbudget för 2014
Stillbild från Debatt om förslag: Regeringens förvaltningspolitik
Debatt om förslag 2013/14:FiU37 4 juni 2014 Regeringens förvaltningspolitik