Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2016/17:FiU34 21 juni 2017 Årsredovisning för staten 2016
Debatt om förslag 2016/17:FiU20 21 juni 2017 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2016/17:FiU24 31 maj 2017 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016
Debatt om förslag 2016/17:FiU31 3 maj 2017 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Debatt om förslag 2016/17:FiU33 27 april 2017 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
Debatt om förslag 2016/17:FiU22 22 mars 2017 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:FiU25 2 mars 2017 Statlig förvaltning och statistikfrågor
Debatt om förslag 2016/17:FiU26 23 februari 2017 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2016/17:FiU2 15 december 2016 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2016/17:FiU14 14 december 2016 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk