Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2016/17:FiU34 21 juni 2017 Årsredovisning för staten 2016
Debatt om förslag 2016/17:FiU21 21 juni 2017 Vårändringsbudget för 2017
Debatt om förslag 2016/17:FiU20 21 juni 2017 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2016/17:KU30 19 juni 2017 Ny kommunallag
Debatt om förslag 2016/17:KU17 19 juni 2017 Kommunala och regionala frågor
Debatt om förslag 2016/17:KU24 19 juni 2017 Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016
Debatt om förslag 2016/17:KU20 19 juni 2017 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2016/17:FiU40 14 juni 2017 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar
Debatt om förslag 2016/17:KU26 7 juni 2017 Indelning i utgiftsområden
Debatt om förslag 2016/17:KU25 7 juni 2017 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder