Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:FiU20 19 juni 2013 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2012/13:FiU34 17 juni 2013 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012
Debatt om förslag 2012/13:FiU21 17 juni 2013 Vårändringsbudget för 2013
Debatt om förslag 2012/13:FiU38 5 juni 2013 Ägarstyrningen av SBAB
Debatt om förslag 2012/13:FiU24 30 maj 2013 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010–2012
Debatt om förslag 2012/13:FiU39 15 maj 2013 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Debatt om förslag 2012/13:FiU22 17 april 2013 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor
Debatt om förslag 2012/13:FiU23 10 april 2013 Riksbankens förvaltning 2012
Debatt om förslag 2012/13:FiU26 27 mars 2013 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2012/13:FiU25 27 mars 2013 Statlig förvaltning och statistikfrågor