Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:CU13 27 april 2022 Hushållningen med mark- och vattenområden
Debatt om förslag 2021/22:CU6 27 april 2022 Familjerätt
Debatt om förslag 2021/22:CU5 27 april 2022 Hyresrätt m.m.
Debatt om förslag 2021/22:CU17 27 april 2022 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden
Debatt om förslag 2021/22:CU16 27 april 2022 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
Debatt om förslag 2021/22:CU10 30 mars 2022 Bostadspolitik
Debatt om förslag 2021/22:CU8 30 mars 2022 Konsumenträtt
Debatt om förslag 2021/22:CU3 30 mars 2022 En ny konsumentköplag
Debatt om förslag 2021/22:CU33 22 mars 2022 Den nationella planen för omprövning av vattenkraft
Debatt om förslag 2021/22:CU12 1 mars 2022 Planering och byggande