Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:MJU17 29 april 2021 Jordbrukspolitik
Debatt om förslag 2020/21:MJU16 22 april 2021 Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2020/21:MJU15 22 april 2021 Skogspolitik
Debatt om förslag 2020/21:UbU16 21 april 2021 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Debatt om förslag 2020/21:MJU14 14 april 2021 Kemikaliepolitik
Debatt om förslag 2020/21:UbU12 14 april 2021 Grundläggande om utbildning
Debatt om förslag 2020/21:UbU11 8 april 2021 Lärare och elever
Debatt om förslag 2020/21:SkU21 8 april 2021 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2020/21:SkU19 8 april 2021 Företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2020/21:SkU18 8 april 2021 Inkomstskatt
Debatt om förslag 2020/21:UbU10 7 april 2021 Övergripande skolfrågor
Debatt om förslag 2020/21:SkU22 7 april 2021 Skatteförfarande och folkbokföring