Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:SfU22 12 juni 2017 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2016/17:SfU20 12 juni 2017 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning
Debatt om förslag 2016/17:SfU21 31 maj 2017 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
Debatt om förslag 2016/17:SfU14 27 april 2017 Medborgarskap
Debatt om förslag 2016/17:SfU18 5 april 2017 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
Debatt om förslag 2016/17:SfU12 1 februari 2017 Socialavgifter
Paginering