Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2009/10:445 av Green, Monica (s) 28 juni 2010 Koldioxidskatten
Interpellationsdebatt 2009/10:416 av Lindgren, Sylvia (s) 28 juni 2010 Ökade klyftor
Interpellationsdebatt 2009/10:406 av Olsson, Hans (s) 28 juni 2010 Skattenivån
Interpellationsdebatt 2009/10:400 av Ringholm, Bosse (s) 28 juni 2010 Erfarenheterna av EU-insatser vid finansiella kriser
Interpellationsdebatt 2009/10:398 av Jakobsson, Leif (s) 28 juni 2010 Nytt skatteavtal med Danmark
Interpellationsdebatt 2009/10:419 av Rådström, Britta (s) 28 juni 2010 Tullverket
Interpellationsdebatt 2009/10:397 av Omanovic, Jasenko (s) 28 juni 2010 Beskattning av föräldralediga
Interpellationsdebatt 2009/10:498 av Baylan, Ibrahim (s) 28 juni 2010 Lärartätheten i den svenska skolan
Interpellationsdebatt 2009/10:483 av Baylan, Ibrahim (s) 28 juni 2010 Vårdnadsbidraget och det svenska språket
Interpellationsdebatt 2009/10:470 av Granlund, Marie (s) 28 juni 2010 Utveckling av skolans resultat
Interpellationsdebatt 2009/10:465 av Ahlin, Urban (s) 18 juni 2010 Sveriges agerande i fråga om nedrustning och icke-spridning
Interpellationsdebatt 2009/10:450 av Forslund, Kenneth G (s) 18 juni 2010 Situationen i Vitryssland