Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:MJU8 4 mars 2021 Fiskeripolitik
Debatt om förslag 2020/21:MJU9 4 mars 2021 Klimatpolitik
Debatt om förslag 2020/21:MJU11 3 mars 2021 Vattenvård
Debatt om förslag 2020/21:SkU16 25 februari 2021 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet
Debatt om förslag 2020/21:MJU1 15 december 2020 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2020/21:MJU2 10 december 2020 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2020/21:SkU13 2 december 2020 Pausad BNP-indexering för drivmedel
Debatt om förslag 2020/21:SkU1 2 december 2020 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution