Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:SfU14 25 februari 2021 Medborgarskap
Debatt om förslag 2020/21:SfU13 25 februari 2021 Socialavgifter
Debatt om förslag 2020/21:SkU16 25 februari 2021 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet
Debatt om förslag 2020/21:SfU4 16 december 2020 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2020/21:AU2 16 december 2020 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2020/21:SfU3 14 december 2020 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2020/21:SfU2 14 december 2020 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom