Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut
Debatt om förslag 2020/21:SfU29 22 juni 2021 Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut
Stillbild från Debatt om förslag: Ändrade regler i utlänningslagen
Debatt om förslag 2020/21:SfU28 22 juni 2021 Ändrade regler i utlänningslagen
Stillbild från Debatt om förslag: Högskolan
Debatt om förslag 2020/21:UbU14 21 juni 2021 Högskolan
Stillbild från Debatt om förslag: Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2020/21:UbU15 17 juni 2021 Vuxenutbildning
Stillbild från Debatt om förslag: Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2020
Debatt om förslag 2020/21:UbU20 16 juni 2021 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2020
Stillbild från Debatt om förslag: Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2020/21:UbU13 16 juni 2021 Gymnasieskolan
Stillbild från Debatt om förslag: Årsredovisning för staten 2020
Debatt om förslag 2020/21:FiU30 16 juni 2021 Årsredovisning för staten 2020
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2018–2020
Debatt om förslag 2020/21:FiU24 16 juni 2021 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2018–2020
Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2020/21:FiU20 16 juni 2021 Riktlinjer för den ekonomiska politiken