Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:AU10 23 juni 2014 Subventionerade anställningar för nyanlända
Debatt om förslag 2013/14:AU9 23 juni 2014 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Debatt om förslag 2013/14:AU8 23 juni 2014 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.
Debatt om förslag 2013/14:SkU28 8 maj 2014 Informationsutbytesavtal med Liberia
Debatt om förslag 2013/14:AU7 2 april 2014 Arbetslöshetsförsäkringen
Debatt om förslag 2013/14:AU6 27 mars 2014 Arbetsrätt
Debatt om förslag 2013/14:SkU24 26 mars 2014 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Debatt om förslag 2013/14:AU5 20 mars 2014 Arbetsmiljö
Debatt om förslag 2013/14:SkU16 20 mars 2014 Inkomstskatt
Debatt om förslag 2013/14:SkU19 12 mars 2014 Punktskatter