Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:AU12 17 juni 2013 Etablering av utrikes födda genom företagande
Debatt om förslag 2012/13:UbU7 12 juni 2013 Skolväsendet
Debatt om förslag 2012/13:UbU15 5 juni 2013 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Debatt om förslag 2012/13:AU9 16 maj 2013 Anmälningsskyldighet vid utstationering
Debatt om förslag 2012/13:UbU12 2 maj 2013 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
Debatt om förslag 2012/13:AU8 24 april 2013 Arbetsrätt
Debatt om förslag 2012/13:UbU16 24 april 2013 Utökad undervisningstid i matematik
Debatt om förslag 2012/13:UbU6 10 april 2013 Gymnasieskolan
Paginering