Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU3 11 december 2019 Utgiftsområde 21 Energi
Beslut 2019/20:UU2 11 december 2019 Beslut
Beslut 2019/20:JuU1 11 december 2019 Beslut
Debatt om förslag 2019/20:FöU1 11 december 2019 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2019/20:UU2 11 december 2019 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2019/20:JuU1 11 december 2019 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2019/20:KU4 11 december 2019 Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)
Beslut 2019/20:CU1 5 december 2019 Beslut
Beslut 2019/20:UU1 5 december 2019 Beslut
Debatt om förslag 2019/20:KrU1 5 december 2019 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Beslut 2019/20:UFöU3 4 december 2019 Beslut