Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2014/15:SkU25 16 juni 2015 Redovisning av skatteutgifter 2015
Debatt om förslag 2014/15:UbU13 11 juni 2015 Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning
Debatt om förslag 2014/15:MJU13 27 maj 2015 Klimatpolitik m.m.
Debatt om förslag 2014/15:UbU11 20 maj 2015 Skolväsendet
Debatt om förslag 2014/15:MJU12 29 april 2015 Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2014/15:MJU10 29 april 2015 Djurskydd
Debatt om förslag 2014/15:UbU6 22 april 2015 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång
Debatt om förslag 2014/15:SkU20 22 april 2015 Skatteförfarande och folkbokföring
Debatt om förslag 2014/15:UbU12 9 april 2015 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2014/15:UbU10 9 april 2015 Gymnasieskolan