Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:UbU2 16 december 2020 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2020/21:AU2 16 december 2020 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2020/21:UbU1 15 december 2020 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2020/21:AU1 14 december 2020 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2020/21:UbU6 3 december 2020 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor
Debatt om förslag 2020/21:SkU13 2 december 2020 Pausad BNP-indexering för drivmedel
Debatt om förslag 2020/21:SkU1 2 december 2020 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2020/21:SkU2 21 oktober 2020 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget