Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2019/20:KU25 8 september 2020 Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser
Debatt om förslag 2019/20:MJU20 15 juni 2020 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet
Debatt om förslag 2019/20:MJU19 15 juni 2020 En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik
Debatt om förslag 2019/20:KrU12 15 juni 2020 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer
Debatt om förslag 2019/20:MJU17 11 juni 2020 Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given
Debatt om förslag 2019/20:KU19 10 juni 2020 Indelning i utgiftsområden
Debatt om förslag 2019/20:KU18 10 juni 2020 Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2019, m.m.
Debatt om förslag 2019/20:KU23 10 juni 2020 Riksrevisionens rapport om valförfarandet
Debatt om förslag 2019/20:MJU16 9 juni 2020 En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan