Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
Debatt om förslag 2018/19:UU8 19 juni 2019 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
Stillbild från Debatt om förslag: Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
Debatt om förslag 2018/19:SkU25 18 juni 2019 Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
Stillbild från Debatt om förslag: Statens roll på betalningsmarknaden
Debatt om förslag 2018/19:FiU44 18 juni 2019 Statens roll på betalningsmarknaden
Stillbild från Debatt om förslag: Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
Debatt om förslag 2018/19:FiU43 18 juni 2019 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
Stillbild från Debatt om förslag: Stärkta åtgärder mot penningtvätt
Debatt om förslag 2018/19:FiU42 18 juni 2019 Stärkta åtgärder mot penningtvätt
Stillbild från Debatt om förslag: Årsredovisning för staten 2018
Debatt om förslag 2018/19:FiU30 18 juni 2019 Årsredovisning för staten 2018
Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2019
Debatt om förslag 2018/19:FiU21 18 juni 2019 Vårändringsbudget för 2019
Stillbild från Debatt om förslag: Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Debatt om förslag 2018/19:FiU19 18 juni 2019 Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Stillbild från Debatt om förslag: Miljömålen – med sikte på framtiden
Debatt om förslag 2018/19:MJU18 13 juni 2019 Miljömålen – med sikte på framtiden
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Debatt om förslag 2018/19:MJU17 13 juni 2019 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018
Debatt om förslag 2018/19:FiU24 13 juni 2019 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018
Stillbild från Debatt om förslag: Säkerhetspolitik
Debatt om förslag 2018/19:UU12 12 juni 2019 Säkerhetspolitik