Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:SkU31 16 juni 2022 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet
Debatt om förslag 2021/22:SkU33 9 juni 2022 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Debatt om förslag 2021/22:SkU30 9 juni 2022 Redovisning av skatteutgifter 2022
Debatt om förslag 2021/22:SkU28 9 juni 2022 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen
Debatt om förslag 2021/22:SkU27 18 maj 2022 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
Debatt om förslag 2021/22:SkU26 18 maj 2022 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd
Debatt om förslag 2021/22:SkU24 11 maj 2022 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
Debatt om förslag 2021/22:SkU14 4 maj 2022 Företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2021/22:SkU23 4 maj 2022 Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer