Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:MJU1 16 december 2019 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Debatt om förslag 2019/20:MJU2 12 december 2019 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Debatt om förslag 2019/20:MJU4 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
Debatt om förslag 2019/20:MJU3 2 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
Debatt om förslag 2018/19:MJU18 13 juni 2019 Miljömålen - med sikte på framtiden
Debatt om förslag 2018/19:MJU17 13 juni 2019 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Debatt om förslag 2018/19:MJU16 5 juni 2019 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
Debatt om förslag 2018/19:MJU15 28 maj 2019 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
Debatt om förslag 2018/19:MJU13 2 maj 2019 Vattenvård
Debatt om förslag 2018/19:MJU12 2 maj 2019 Livsmedelspolitik
Debatt om förslag 2018/19:MJU11 24 april 2019 Djurskydd
Debatt om förslag 2018/19:MJU9 3 april 2019 Naturvård och biologisk mångfald