Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2001/02:CK1 6 september 2016 Beslut
Beslut 2012/13:FöU14 19 september 2013 Beslut
Beslut 2012/13:FöU13 19 september 2013 Beslut
Beslut 2012/13:SfU15 19 september 2013 Beslut
Beslut 2012/13:SfU11 19 september 2013 Beslut
Interpellationsdebatt 2012/13:494 av Svedberg, Per (S) 12 september 2013 Behovet av fungerande näringspolitik
Interpellationsdebatt 2012/13:510 av Damberg, Mikael (S) 12 september 2013 Nuonaffären
Interpellationsdebatt 2012/13:509 av Jonsson, Mattias (S) 12 september 2013 Tiggeri
Interpellationsdebatt 2012/13:505 av Björlund, Torbjörn (V) 12 september 2013 Frågan om the Cuban Five
Interpellationsdebatt 2012/13:503 av Larsson, Hillevi (S) 12 september 2013 Nedskärning på högskoleutbildning
Interpellationsdebatt 2012/13:506 av Johansson, Ylva (S) 5 september 2013 Visstidsanställning
Interpellationsdebatt 2012/13:497 av Ericson, Gunvor G (MP) 5 september 2013 Kvotering som medel för att uppnå jämn könsfördelning i bolagsstyrelser