Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:FöU12 17 juni 2014 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
Debatt om förslag 2013/14:FöU9 19 mars 2014 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.
Debatt om förslag 2013/14:FöU5 26 februari 2014 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Debatt om förslag 2013/14:FöU7 29 januari 2014 Försvarspolitiska frågor
Debatt om förslag 2013/14:FöU6 29 januari 2014 Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m.
Debatt om förslag 2013/14:FöU4 22 januari 2014 Naturolyckor och klimatfrågor
Debatt om förslag 2013/14:FöU2 22 januari 2014 Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m.
Debatt om förslag 2013/14:FöU1 10 december 2013 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2013/14:FöU3 23 oktober 2013 Modernare reglering av statsluftfarten