Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:396 av Désirée Pethrus (KD) 25 maj 2020 Arbetsmiljöarbetet under coronakrisen
Interpellationsdebatt 2019/20:394 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) 5 maj 2020 Äldreomsorgens beredskap för spridningen av covid-19
Interpellationsdebatt 2019/20:393 av Tobias Andersson (SD) 24 april 2020 Uteblivna utvisningar
Interpellationsdebatt 2019/20:391 av Amineh Kakabaveh (-) 17 april 2020 Bostadskris till följd av coronakrisen
Interpellationsdebatt 2019/20:385 av Jens Holm (V) 17 april 2020 Ursprungsmärkning av drivmedel
Interpellationsdebatt 2019/20:392 av Amineh Kakabaveh (-) 14 april 2020 Plundring av urbefolkningar
Interpellationsdebatt 2019/20:372 av Amineh Kakabaveh (-) 14 april 2020 Sveriges feministiska utrikespolitik
Interpellationsdebatt 2019/20:380 av Ciczie Weidby (V) 31 mars 2020 Otrygga anställningar
Interpellationsdebatt 2019/20:317 av Ingemar Kihlström (KD) 20 mars 2020 Utvisning på grund av brott
Interpellationsdebatt 2019/20:347 av Magnus Persson (SD) 17 mars 2020 Ökad delaktighet i arbetet för en bättre arbetsmiljö
Interpellationsdebatt 2019/20:324 av Ali Esbati (V) 17 mars 2020 Pilotprojekt som bygger på LOV
Interpellationsdebatt 2019/20:369 av Johan Hultberg (M) 17 mars 2020 Kameraövervakning av svenska fiskefartyg