Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2008/09:UbU19 10 juni 2009 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid
Debatt om förslag 2008/09:UbU13 10 juni 2009 Offentliga bidrag på lika villkor
Debatt om förslag 2008/09:UbU18 20 maj 2009 Forskarutbildning med profilering och kvalitet
Debatt om förslag 2008/09:UbU14 20 maj 2009 bet 2008/09 UbU14
Debatt om förslag 2008/09:UbU11 22 april 2009 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Debatt om förslag 2008/09:UbU17 22 april 2009 Grundskolan
Debatt om förslag 2008/09:UbU15 2 april 2009 Högskolan
Debatt om förslag 2008/09:UbU10 26 mars 2009 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2008/09:UbU8 26 mars 2009 Studiestöd
Debatt om förslag 2008/09:UbU7 26 mars 2009 Förskolan
Debatt om förslag 2008/09:UbU9 11 mars 2009 Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan
Paginering