Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2009/10:UbU21 21 juni 2010 Ny skollag
Debatt om förslag 2009/10:UbU22 2 juni 2010 Bidragsvillkor för fristående verksamheter
Debatt om förslag 2009/10:UbU20 2 juni 2010 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen
Debatt om förslag 2009/10:UbU18 24 maj 2010 Förändringar i studiestödssystemet
Debatt om förslag 2009/10:UbU17 29 april 2010 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning
Debatt om förslag 2009/10:UbU16 28 april 2010 Ny lärarutbildning
Debatt om förslag 2009/10:UbU15 21 april 2010 Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter
Debatt om förslag 2009/10:UbU14 24 mars 2010 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola
Debatt om förslag 2009/10:UbU13 17 mars 2010 Högskolan
Debatt om förslag 2009/10:UbU11 4 mars 2010 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2009/10:UbU12 3 mars 2010 Studiestöd
Paginering