Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2015/16:SfU15 6 april 2016 Anhörig- och arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2015/16:SfU12 16 mars 2016 Socialavgifter
Debatt om förslag 2015/16:SfU10 3 februari 2016 Utlänningsdatalag
Debatt om förslag 2015/16:SfU9 20 januari 2016 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
Debatt om förslag 2015/16:SfU3 9 december 2015 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2015/16:SfU2 7 december 2015 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2015/16:SfU4 3 december 2015 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2015/16:SfU8 18 november 2015 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Debatt om förslag 2015/16:SfU7 18 november 2015 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
Paginering