Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2005/06:401 av Narti, Ana Maria (fp) 12 juni 2006 Kris för det svenska civila samhället
Interpellationsdebatt 2005/06:394 av Lundström, Nina (fp) 12 juni 2006 Den sverigefinska nationella minoriteten
Interpellationsdebatt 2005/06:470 av Andreasson, Martin (fp) 12 juni 2006 HBT-personers situation och den kommunala sektorn
Interpellationsdebatt 2005/06:466 av Andreasson, Martin (fp) 12 juni 2006 Trängselskatten och kommunal demokrati
Interpellationsdebatt 2005/06:380 av Enström, Karin (m) 12 juni 2006 Svenska anmälningar till militära styrkeregister
Interpellationsdebatt 2005/06:406 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m) 12 juni 2006 Färre kvinnor inom försvaret
Interpellationsdebatt 2005/06:478 av Valtersson, Mikaela (mp) 12 juni 2006 Studenters sociala trygghet
Interpellationsdebatt 2005/06:432 av Larsson, Maria (kd) 12 juni 2006 Valfrihet inom barnomsorgen
Interpellationsdebatt 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd) 12 juni 2006 Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation
Interpellationsdebatt 2005/06:403 av Darvik, Axel (fp) 12 juni 2006 Regeringens ungdomspolitik
Interpellationsdebatt 2005/06:434 av Lindblad, Lars (m) 12 juni 2006 Flygskattens effekter på sysselsättningen i Skåne
Interpellationsdebatt 2005/06:468 av Hamilton, Carl B (fp) 12 juni 2006 McKinseyrapportens rekommendationer