Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:415 av Markus Wiechel (SD) 23 juni 2020 Sverige under covid-19
Debatt om förslag 2019/20:NU20 23 juni 2020 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Interpellationsdebatt 2019/20:426 av Ann-Sofie Alm (M) 22 juni 2020 Regionala flygplatser
Interpellationsdebatt 2019/20:419 av Thomas Morell (SD) 22 juni 2020 Tillgängligheten hos Transportstyrelsen
Interpellationsdebatt 2019/20:420 av Richard Jomshof (SD) 22 juni 2020 Skolor och förskolor med kopplingar till extremister
Interpellationsdebatt 2019/20:424 av Robert Stenkvist (SD) 22 juni 2020 Sveriges resultat i PISA-undersökningen 2018
Interpellationsdebatt 2019/20:413 av Richard Jomshof (SD) 22 juni 2020 PISA-fusket
Interpellationsdebatt 2019/20:422 av Hans Wallmark (M) 22 juni 2020 Utvecklingen i Hongkong
Interpellationsdebatt 2019/20:412 av Håkan Svenneling (V) 22 juni 2020 Rasismen i USA
Interpellationsdebatt 2019/20:417 av Alexandra Anstrell (M) 22 juni 2020 Behovet av deltidsbrandmän