Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2005/06:SkU38 15 juni 2006 Vissa skattefrågor rörande statsråden
Debatt om förslag 2005/06:SkU34 2 juni 2006 Skatt på flygresor (prop. 2005/06:190)
Debatt om förslag 2005/06:SkU29 2 juni 2006 Effektivare skattekontroll m.m. (prop. 2005/06:169)
Debatt om förslag 2005/06:SkU23 19 maj 2006 Ett regionalt förhöjt grundavdrag (prop. 2005/06:163)
Debatt om förslag 2005/06:SkU20 6 april 2006 Allmänna motioner om energibeskattning m.m.
Debatt om förslag 2005/06:SkU13 14 december 2005 Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar
Paginering