Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:SfU14 25 februari 2021 Medborgarskap
Debatt om förslag 2020/21:SfU13 25 februari 2021 Socialavgifter
Öppet sammanträde 24 februari 2021 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2020/21:FiU16 10 februari 2021 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Debatt om förslag 2020/21:FiU28 16 december 2020 Sveriges genomförande av Agenda 2030
Debatt om förslag 2020/21:FiU5 16 december 2020 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2020/21:FiU3 16 december 2020 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner