Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:KU33 26 januari 2022 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
Debatt om förslag 2021/22:KU4 26 januari 2022 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Debatt om förslag 2021/22:KU11 19 januari 2022 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2021/22:FiU5 16 december 2021 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2021/22:FiU3 16 december 2021 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2021/22:FiU2 16 december 2021 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2021/22:KU6 15 december 2021 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning
Debatt om förslag 2021/22:KU1 1 december 2021 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Debatt om förslag 2021/22:FiU6 25 november 2021 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020