Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:FiU6 25 november 2021 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020
Debatt om förslag 2021/22:FiU11 24 november 2021 Höständringsbudget för 2021
Debatt om förslag 2021/22:FiU1 24 november 2021 Statens budget 2022 - Rambeslutet
Öppet sammanträde 18 november 2021 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Debatt om förslag 2021/22:KU3 17 november 2021 2019 års riksdagsöversyn
Debatt om förslag 2021/22:FiU14 17 november 2021 Ett förenklat upphandlingsregelverk
Debatt om förslag 2021/22:FiU8 13 oktober 2021 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt
Debatt om förslag 2020/21:FiU20 16 juni 2021 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2020/21:KU21 14 juni 2021 Behandlingen av riksdagens skrivelser
Debatt om förslag 2020/21:KU20 14 juni 2021 Granskningsbetänkande våren 2021