Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2009/10:FiU31 21 juni 2010 Kreditvärderingsinstitut
Debatt om förslag 2009/10:FiU19 16 juni 2010 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2009
Debatt om förslag 2009/10:FiU21 16 juni 2010 Vårtilläggsbudget för 2010
Debatt om förslag 2009/10:KU39 14 juni 2010 Indelning i utgiftsområden m.m.
Debatt om förslag 2009/10:KU25 14 juni 2010 En ny radio- och tv-lag
Debatt om förslag 2009/10:KU20 14 juni 2010 Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2009/10:KU37 3 juni 2010 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Debatt om förslag 2009/10:FiU38 2 juni 2010 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt
Debatt om förslag 2009/10:FiU33 2 juni 2010 Upphandling från statliga och kommunala företag
Debatt om förslag 2009/10:KU42 27 maj 2010 Nya villkor för stödet till dagspressen