Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:JuU14 13 februari 2020 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan
Debatt om förslag 2019/20:JuU13 22 januari 2020 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Debatt om förslag 2019/20:JuU1 11 december 2019 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2019/20:JuU10 20 november 2019 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
Debatt om förslag 2019/20:JuU6 20 november 2019 Brott mot förtroendevalda
Debatt om förslag 2019/20:JuU5 13 november 2019 Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
Debatt om förslag 2019/20:JuU4 13 november 2019 Straffet för mord
Debatt om förslag 2018/19:JuU29 18 juni 2019 Vapenfrågor