Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:SoU24 19 september 2012 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
Debatt om förslag 2011/12:UU9 14 juni 2012 Norden
Debatt om förslag 2011/12:SoU20 11 juni 2012 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram
Debatt om förslag 2011/12:SoU23 11 juni 2012 Ändrad könstillhörighet
Debatt om förslag 2011/12:UU17 7 juni 2012 Europarådet
Debatt om förslag 2011/12:UU16 30 maj 2012 OSSE
Debatt om förslag 2011/12:JuU24 24 maj 2012 Ökad säkerhet i domstol
Debatt om förslag 2011/12:UU11 23 maj 2012 Strategisk exportkontroll
Debatt om förslag 2011/12:JuU25 23 maj 2012 Elektronisk stämningsansökan i brottmål
Debatt om förslag 2011/12:JuU23 23 maj 2012 En reformerad mutbrottslagstiftning