Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UbU16 7 maj 2020 Forskning
Debatt om förslag 2019/20:UbU12 7 maj 2020 Lärare och elever
Debatt om förslag 2019/20:SkU22 6 maj 2020 Punktskatt
Debatt om förslag 2019/20:SkU20 6 maj 2020 Inkomstskatt
Debatt om förslag 2019/20:UbU14 23 april 2020 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2019/20:SkU23 26 mars 2020 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2019/20:SkU21 26 mars 2020 Företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2019/20:UbU15 19 mars 2020 Högskolan
Debatt om förslag 2019/20:UbU11 19 mars 2020 Grundläggande frågor om utbildning