Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:AU14 20 juni 2017 Åtgärder mot diskriminering
Debatt om förslag 2016/17:SfU22 12 juni 2017 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2016/17:SfU20 12 juni 2017 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning
Debatt om förslag 2016/17:AU13 7 juni 2017 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning
Debatt om förslag 2016/17:SfU21 31 maj 2017 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
Debatt om förslag 2016/17:SfU14 27 april 2017 Medborgarskap
Debatt om förslag 2016/17:AU10 26 april 2017 Arbetsmiljö och arbetstid